„Drogi Zwycięstwa”

Jest to międzynarodowy projekt, który ma na celu upamiętnić wielkie zwycięstwo nad faszyzmem w czasie II wojny światowej oraz połączyć wszystkie kraje i narody. W ostatnich latach podejmowane są próby pomniejszenia roli, jaką Polska odegrała w tym zwycięstwie. Mamy obowiązek pamiętać o tych ludziach, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w pokoju.

W dniu 9 maja 1945 r. Armia Radziecka wspólnie z Armią Polską zdobyły Berlin. Było to jedno z największych zwycięstw Polaków w historii. Każdego roku odbywa się rajd o nazwie: „Drogi Zwycięstwa”, upamiętniający to ważne wydarzenie. Przedstawiciele wielu klubów motocyklowych oraz stowarzyszeń, motocykliści z: Rosji, Polski, Słowacji, Czech, Niemiec, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Ukrainy i Białorusi przemierzają Europę składając wieńce na cmentarzach i pomnikach w celu uczczenia pamięci poległych.

Rajd rozpoczynamy w Moskwie. Odwiedzimy: Katyń, Brześć, Warszawę, Wrocław i Oświęcim, a także: Słowację, Węgry, Czechy oraz Austrię. W dniu 9 maja będziemy wspólnie świętować Dzień Zwycięstwa w Berlinie.

Zapraszamy wszystkich motocyklistów do wzięcia udziału w tym projekcie.

Zgłoszenia lub zapytania proszę kierować na adres email: nocnewilki@nocnewilki.pl